Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.

– 70 till 80 procent av den trämassa- och pappersteknologi som används i världen härstammar från nordisk skogsteknologiindustri. Det går inte att påstå att Finland och Norden enbart följer utvecklingen i världen. Vi skapar den, hävdar u-landsforskare Markus Kröger vid Helsingfors universitet.
Markus Kröger har sedan år 2004 studerat den globala användningen av naturtillgångar med särskilt fokus på den globala skogs- och pappersindustrin. Hans forskning visar hur bolagen i den norra hemisfären riktat in sig på skogsmarknaderna på det södra halvklotet i sin jakt på större vinstmarginaler. 
– I Brasilien har så gott som alla stora massafabriker byggts av finländska företag. De är med i hela kedjan, med Pöyry som huvudplanerare av ett projekt, Metso som levererar maskinerna och UPM-Kymmene som en av de viktigaste uppköparna av massan.
Plantageekonomier av den typ som finns i Brasilien har öppnat upp en helt ny marknad för den nordiska skogsindustrin. För det första kan man exportera skogsteknologi och -kunskap anpassad för en storskalig avverkningsverksamhet som inte bedrivs i Norden. Dessutom kan bolag i Brasilien äga skog i helt annan utsträckning än i
Norden och på så sätt även äga försörjningskedjan av timmerresurser.  
– Brasiliens ambition är att bli världsledande producent av mat, djurfoder, fiber och energi. I den processen har naturen fått en funktionell roll. Målet är att få ut så stora resurser som möjligt på kortast möjliga tid. Norden erbjöd rätt teknologi i rätt tid, beskriver Kröger.
Resultatet är att den naturligt växande skogen röjs undan för att bereda väg för snabbväxande eukalyptusplantager

Den storskaliga utvinningen skapar både sociala och miljömässiga problem och har fått lokalbefolkningen, minoriteter som lever nära plantagerna, att protestera. Man ser att plantagernas monokultur hotar den biologiska mångfalden och att de orsakar problem i de närliggande vattendragen. 
– Företagens samhällsansvar ligger fortfarande i sin linda och är oftast skandaldrivna. I nuläget tar man tag i problemen först när felstegen inträffat och medborgarsamhället uppmärksammar dem, säger Markus Kröger. 
Nikodemus Solitander som forskar kring företags samhällsansvar vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors håller med. 
– Idén om företagets samhällsansvar etablerades på allvar efter biologen Rachel Carsons larmrapport Tyst vår och de stora miljöskandalerna på 1970- och 1980-talen, säger han och nämner oljetankerolyckan Exxon Valdez utanför Alaska som exempel.
I kölvattnet av skandalerna uppstod tanken om att internationella företags verksamhet på något sätt måste regleras. 
– Världssamfundet hade vid den här tidpunkten en perfekt möjlighet att införa en fungerande reglering på global nivå. 
Men, beslutsfattarna tappade sitt momentum och företagen handlade snabbt och smart. I stället för att riskera att bli reglerade beslöt de att vara proaktiva. 
– Företagets samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), är företagens svar på omvärldens krav att reglera deras verksamhet, säger Niko Solitander.

En central del i företagens CSR-verksamhet är de så kallade hållbarhetsrapporterna som företagen publicerar årligen. 
– Tanken med rapporten är att ge konsumenterna en transparent överblick av företagets verksamhet. Eftersom företagen inte behöver sätta sina siffror i ett sammanhang och redogöra för konsekvenserna, så är de ändå ganska ineffektiva, säger Niko Solitander.
Företagen skriver också gärna om sina projekt som stöder lokalbefolkningens skolgång eller räddar utrotningshotade djur, men enligt Solitander är sådan verksamhet problematiskt då den sällan åtgärdar de negativa strukturer som företagets kärnverksamhet åstadkommer.
– Ett typiskt exempel jag stötte på i Latinamerika var då ett företag inom pappersindustrin delade ut plaststycken till lokalbefolkningen för att kunna konstruera något slags skydd åt sig när de tvingats flytta från sin mark undan plantagerna, säger Markus Kröger 

Både Niko Solitander och Markus Kröger ser att utvecklingen av det juridiska systemet som ett viktigt nästa steg i utvecklingen av företagens samhällsansvar.
– Frivilliga initiativ från företagens sida kan bara vara en del av lösningen. Just nu har vi en märklig situation där företagen i egenskap av juridiska personer har rättigheter men få skyldigheter. Det borde bli möjligt att dra företag inför rätta i internationella domstolar, till exempel i Haag, anser Markus Kröger.
– I de flesta länder, som i Finland, kan man föra ett fall till domstolen endast där det skett. Eftersom domstolsväsendet i händelselandet i många fall kan vara otillräckligt, vore det praktiskt att kunna ta saken till rätten i ett annat land. Det här är en diskussion som pågår även i Finland, bland annat inom medborgarorganisationer som KEPA och Finnwatch. Vi får se hur det går.

 

 

Nytt forskningscenter granskar företagens ansvar

Hanken och Helsingfors universitet grundade ett gemensamt center för forskning i företagsansvar i september. Centre for Corporate Responsibility (CCR) mål är att öka kunskapen om växelverkan mellan företag, politik och samhället, med speciell fokus på företagens ansvar och dess samhälleliga påverkan. 
– Centret för samman forskare från Hanken och Helsingfors universitet och förenar således styrkorna hos bägge parter, säger centrets direktör Nikodemus Solitander. Helsingfors universitet bidrar särskilt med kunskap om politiska processer och regionkännedom, medan Hanken bidrar med kunskap om näringslivet, företagsledning och organisation.  
Markus Krögers forskning kring skogsindustrins verksamhet i Latinamerika är ett exempel på frågor centret arbetar med. Andra pågående forskningsprojekt handlar bland annat om konflikter i gruvindustrin i Finland och Chile samt säker vattendistribution i Indien. 

Läs mer på: www.hanken.fi/ccr

 

Den odlade
skogen ökar

Sju procent av den globala skogsarealen, 264 miljoner hektar, är odlad skog. Under åren 1990-2010 expanderade den odlade skogen med 48 procent. I Mexiko var ökningen störst, över 800 procent, i Europa lägst, 13 procent. 
Det är inte bara den trädbaserade industrin som främjar den odlade skogens framväxt. Markus Krögers forskning visar att den gröna ekonomin, som söker marknadsbaserade lösningar för hållbar utveckling, och de globala miljö- och klimatmålen bidrar till att andelen odlad skog ökar. 
– I den gröna ekonomin blir de odlade skogarna värdefullare än de naturliga skogarna. Med hjälp av snabbväxande träd hoppas man kunna motverka klimatförändringen och ersätta kol och olja med träbioenergi, beskriver Markus Kröger. 

Källa: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

 

 

 

 

 

Vera Schoultz, Finlands Natur nr 4/2016
Kommentarer (1)
Skriv siffran 8 med bokstäver:
Hej jag tyker at jag er best för jag spellar fortnajt
gabrijell 6 år25.09.20 kl. 14:54
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt. Läs mera »
Janne Wass

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.Läs mera »
Text & foto Caj Koskinen, Finlands Natur nr 3/2020

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Automatik sparar energi i fastigheter

Nu görs allt större ansträngningar för att minska stora byggnaders energikonsumtion. Med modern digitalteknik går det att minska husbolagens energiåtgången betydligt, utan att det krävs aktiva insatser av invånarna. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Vi är alla beroende av biodiversiteten

Varför är det viktigt att be­vara den naturliga mångfalden? Spelar det någon roll om en mask eller en mygga försvinner? Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Konsumenten villig – men samhället måste skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi

Finlands utveckling mot en cirkulär ekonomi har börjat. Vetenskaplig forskning, innovationer och samarbete står i fokus, och med konsu­menternas hjälp kan den nödvändiga systemförändringen genomföras.Läs mera »
Lina Laurent, Finlands Natur nr 2/2020

Över öde vatten

Kasariselkä ligger spegelblank så långt ögat når. Fjärden är så vidsträckt att det är med nöd och näppe man ser en skogsrand resa sig över horisonten längst borta i söder. Kasariselkä är en av de stora fjärdarna i Enare träsk, Finlands tredje största sjö.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020