Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.

I Slätkulla på gränsen mellan Pojo och Tenala börjar Kåre Pihlström vara beredd inför årets julgransförsäljning. Det är inte vilka julgranar som helst han odlar på sina marker. Som första julgransodlare i Finland kan han erbjuda granar som fyller kriterierna för FSC-certifiering av plantageodlingar. FSC är den miljömärkning av skogsprodukter som många miljöorganisationer är med och stöder.
 

Då FSC-certifierade julgranar odlas är kemisk bekämpning av ogräs och skade-djur i praktiken bannlyst. Pihlström har istället gått in för att på mekanisk väg hålla efter gräset som växer mellan granplantorna.
– Först anlitade jag en fårfarmare i trakten som lät sina får gå på bete i granodlingen. Men det här upphörde då det visade sig att det inte gick att få EU-stöd för djur på naturbete med julgranar. En annan fårägare lät ändå sina får fortsätta betet, ända tills fåren plötsligt fick smak för barken på julgranarna. Då fick vi sluta helt med betet, säger Pihlström.
Han sköter numera gräsklippningen med lie och trimmer. Granbarrstekeln som kan förorsaka bruna toppar i julgransodlingar har han inte sett av i sin odling i någon större omfattning. Genom årlig klippning av toppskotten och kvistarna blir granarnas toppar tätare.
Inom julgransodlingen är det en allmän trend att intresset för mekanisk skötsel ökar, medan kemiska bekämpningsmedel inte längre marknadsförs lika ivrigt.
– Det här märker man på den årliga stora mässan för julgransodling i Danmark, berättar Pihlström

 

Ett annat FSC-krav är att enskilda odlingar inte får överstiga fem hektar. Pihlström har löst detta så att hans julgransareal på sammanlagt 20 hektar är fördelade på ett antal mindre odlingar, av vilka ingen överstiger fem hektar. Julgransodlingen är kopplad till det FSC-certifikat som Pihlström har för sina övriga skogar på sammanlagt 100 hektar.
Begränsningen av enskilda odlingars areal finns till för att monokulturerna inte ska bli för stora. I Pihlström fall är det ändå inte fråga om rena monokulturer. På odlingen vi besöker samsas ekar, sälgar och björkar med julgranarna. Det ger variation åt landskapet.

 

Pihlström var i många år chef för skötseln av Fiskars stora skogar, som även de under hans tid FSC-certifierades. Bolaget har också FSC-certifikat för sina julgransodlingar. Pihlström och Fiskars har fått sina certifikat som delaktiga i UPM:s gruppcertifiering, vilket minskar byråkratin och sänker tröskeln för enskilda skogsägare att gå med.
Pihlströms FSC-märkta julgranar säljs inte bara i västra Nyland utan också i huvudstadsområdet och i Borgå. Försäljningsställena framgår på hans företags, Forestal Ab:s, hemsidor.
Vid Finlands FSC-förening är generalsekreterare Anniina Kostilainen glad över att FSC-märkningen nu för första gången även omfattar julgranar.
– Det är viktigt att konsumenterna erbjuds ett alternativ som är hållbart ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel när det gäller användningen av skogen. 

 

FSC-logon garanterar att produkten följer reglerna för hållbart skogsbruk.

 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2016
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Det behövs bättre klimatundervisning

Många unga anser fortfarande att de inte påverkas av klimatförändringen. De är inte heller villiga att göra några uppoffringar. Därför behövs det ett mer tvärvetenskapligt och handlingsorienterat tillvägagångssätt i våra skolor. Läs mera »
Ari Nyqvist, Finlands Natur nr 1/2017

Enkelt pelletssystem värmer hela huset

Emilia Söderlund och Henri Heikkinen köpte ett hus på landet utanför Karis år 2009. Det första de gjorde var att slänga ut oljepannan och ersätta den med ett miljövänligt alternativ. Deras val är pellets.Läs mera »
Tina Nyfors, Finlands Natur nr 1/2017

Vårflodsfärd på Görälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj. Läs mera »
Jonas Sjöblom, Finlands Natur nr 1/2017

På skidor tar du dig fram överallt

Om snödjupet bara tillåter är skidning i terrängen utanför motionsspårens breda gator ett utmärkt sätt att utforska vinternaturen. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2016

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2016

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2016

Svagt samhällsansvar i eukalyptusskogen

Finländska skogsbolag är djupare involverade i den globala skogsavverkningen än de flesta finländare anar. Kraven på finländska företag verksamma utomlands borde vara högre, säger forskare.Läs mera »
Vera Schoultz, Finlands Natur nr 4/2016

Energismart i Syslilax

Då kylan börjar knäppa i knutarna ökar energiför­brukningen, vilket syns i plånboken för dem som har direkt elvärme. Stigande elöverföringspriser är ytterligare en orsak till att minska sitt beroende av elström. En modern vedpanna är ett miljövänligt alternativ.Läs mera »
Marjo Paavola, Finlands Natur nr 4/2016

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur Nr 3/2016

Nya tag mot fosforläckaget

Traktorn lämnar ett vitt moln efter sig då den rullar fram över åkern. Men det är inte sedvanlig åkerkalkning som pågår utan spridning av gips. Den här lovande metoden kan bli ännu ett vapen i kampen mot fosforläckaget från åkrarna. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2016.