Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.
65301.jpg

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Åtta smultronställen i den västnyländska naturen. För tydligare karta klicka här.

Fiskar bruks skogsstigar
Trädslagsstigen (2 km) och Rissla naturstig (4 km). Den förstnämnda presenterar över 20 trädslag (bl.a. en över 360 år gammal ek) . Den sistnämnda går genom brukets natursköna gamla skogar. Infotavlor och rastplatser. Foto Kåre Pihlström

 

Ramsholmen och Hagen 
På promenadavstånd från Ekenäs centrum. Frodig lundskog som genomkorsas av en smal kanal. Nätverk av gångstigar. Rik flora, välkänd blomsterprakt om våren.
Foto Magnus Östman

 

Karkali naturpark 
Längst ute på udde i Lojosjön. Nätverk av vägar och stigar – förbjudet att röra sig utanför dem. Gammal frodig granskog med lundinslag, rik flora och insektsfauna. Speciellt besöksvärd under våren. Parkeringsplats, toaletter, rastplatser. I närheten finns Finlands största kalkstensgrotta, Torhola. 
Foto Magnus Östman

 

Karnaistenkorpi
Rekreationsområde i norra Lojo, delvis ovanför Åbo-ledens motorvägstunnel. Naturstig med 21 infotavlor, sagostig med 12 uppgifter för barn. Äldre skog med mycket död ved, klippbranter, skogsbäckar, skogstjärnar. Växtrariteter: bergjohannesört och skogsklocka. 
Foto: Pia Bäckman

 

Sjundeå åar
Sjundeå å, Sjundby ån och Pickala å. Vattenled idealisk för kanotpaddling ut till Pickalaviken. Kraftverksdamm vid Sjundby gård, med anor från 1400-talet. Sluss vid Pickalas ås nedre lopp. På vägen passeras två sjöar, Tjusträsk och Vikträsk. Åarna kantas mest av lummig lövskog. Kungsfiskare har häckat vid åarna. 
Foto Magnus Östman

 

Kopparnäs friluftsområde
Skog, klipp- och sandstränder, omfattande nätverk av vandringsleder, delvis även för rörelsehindrade. Rastplatser med bänkar och bord. På Stora Halsö båtbrygga. Fågelspecialitet: trädlärka. Området ägs och förvaltas av Föreningen Nylands Friluftsområden. 
Foto Pia Bäckman

 

Älgö, Rödjan
Stor ö i Ekenäs skärgårds nationalparks inre del. Sommartid samt vår- och höstveckoslut är naturstugan Rödjan öppen med en stugvärd på plats, då även möjligt att hyra bastu. Båtbrygga, kanotlandningsplats, tältplatser, toaletter, kokskjul (dock ej dricksvatten), naturstig (2km). Populärt att simma i Storträsket då algblomningar minskar lusten att simma i havet. Om sommaren turbåt från Ekenäs en gång i veckan.
Foto Magnus Östman

Uddskatan och Tulludden
Fastlandsfinlands sydspets ute på Hangö udd. Till Uddskatan och Hangö fågelstation kommer man numera längs en stig norr om frihamnsområdet. Naturskyddsområde med sanddyner och sällsynta växter (strandtrift, sodaört). Tillåtet att röra sig endast längs stigar. Klassisk fågellokal vår och höst.
Foto Magnus Östman

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2018
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 5 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerare på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 
65308_t.jpg

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/3018
65301_t.jpg

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2018
65276_t.jpg

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar. Läs mera »
Maéva Hachem, Finlands Natur nr 3/2018
65266_t.jpg

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner. Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 3/2018
64359_t.jpg

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.Läs mera »
Mats Bentmar, Finlands Natur nr 2/2018
64362_t.jpg

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 2/2018
64389_t.jpg

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018
64376_t.jpg

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018
64331_t.jpg

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018
62915_t.jpg

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018