Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl
bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Åtta smultronställen i den östnyländska naturen.

Sibbo storskog
Nationalpark sedan 2011 på gränsen mellan Sibbo och Vanda. Tillgänglig med lokalbussar från Helsingfors, parkeringsplatser på Håkansbölesidan i Vanda och i Hindsby i Sibbo. Gammal granskog, lummiga bäckdalar, klippstup och små sjöar där man får fiska med tillstånd. Värdefulla kulturbiotoper i Hindsby. Tätt nätverk av naturstigar och vandringsleder. På vintern skötta skidspår. Cykling och ridning tillåtet. Fåglar: tjäder, tretåig hackspett, mindre flugsnappare, lundsångare, trädlärka, berguv m.fl.
​Foto Magnus Östman.

 

Varlaxudd
Nylands rekreationsområdesförenings område på Emsalös sydspets, på gränsen till ytterskärgården. Nås enkelt med bil eller cykel. Rastplats med eldstad. Stort område med vackra strandklippor. Populär tillhåll för fågelskådare, naturfotografer, surfare, dykare m.fl. Mäktiga bränningar vid storm.
​Foto Magnus Östman.

 

Ruskis
Vidsträckt fågelskyddsområde utan-för Borgå ås mynning. Våtmark med stora vassar och rik häckfågelfauna. Stora mängder sjöfågel rastar vid islossningen och senare under våren på strandängarna nedanför Borgå sjukhus. Specialitet på vintern: flockar av orädda skäggmesar i vassen längs vägen ut till Svinö.
​Foto Magnus Östman.

 

Hasselholmen
Naturskyddsområde vid sjön Veckjärvi. Ägs av Borgå stad. Östra Nylands största hasselbestånd, skogslindar, uråldriga granar. På våren blommande lungört (Pulmonaria obscura). Naturstig, simstrand och lägerområde. På vintern är Veckjärvi populärt tillhåll för långfärdsskridskoåkare. 
​Foto Magnus Östman.

Ålhusbäcken
Liten oas vid hårt trafikerade riksväg 6 i Liljendal. Lummig bäckdal mellan Hopom träsk och Sävträsket. Östra Nylands säkraste plats att få se övervintrande strömstare.
​Foto Magnus Östman. 

 

Ebbo stormosse
Vidsträckt myrområde sydost om Borgå stad. Är en del av Stensböleskogarnas stora naturskyddsområde. Skidspår på vintern från Humla skidstuga. Orrspel och tjäderspel under våren. Gott om svamp i Stensböleskogarna på hösten.
​Foto Magnus Östman.

 

Kasaberget
Högt berg på Gäddbergsö nära Lovisa kärnkraftverk. Storståtlig utsikt mot havet i söder och väster och mot norr, där kylvattnet från kraftverket håller vattnet isfritt. Den stora vaken lockar mängder av sjöfågel under isvintrar.
​Foto Magnus Östman.

Klovharun
Tove Janssons ö i Borgå ytterskärgård, sydväst om Pellinge. Tillgänglig under isvintrar och populärt utflyktsmål bland långfärdsskridskoåkare. Stugan hålls numera låst men är öppen för allmänheten under en vecka i juli. Sommarspecialitet: rikligt med blommande klibbglim (Silene viscosa).
Foto Magnus Östman.

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018
Kommentarer (0)
Skriv siffran 10 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerare på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandrings-lederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel. Läs mera »
Jonna Saari, Finlands Natur nr 2/2019

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 2/2019

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 2/2019

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 1/2019

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna. Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 1/2019

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019