Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket.

Östra Rödklobb
Ett av Ålands västligaste naturreservat, beläget på Eckerö. Lång sandstrand med säregen tallskog på sanddyner. Speciella växter: sandstarr, strandvial, marviol och havtorn. Foto Ralf Carlsson

Kobba Klintar
Gammal nyrestaurerad lotsstation vid inloppet till Mariehamn. Naturstig, vidsträckta utskärsklippor. Kafé, museum, konstutställningar. På sommaren turbåt från Korrviks fiskehamn. Foto Magnus Östman

Nåtö naturstig och naturreservat
Välkänd löväng som Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering länge skött genom slåtter, hamling av lövträd och bete. Hasselrunnor, ask, lönn. Orkidèer som Adam och Eva, St Pers nycklar, grönkulla, grönvit nattviol, nästrot och ängsnycklar. Växtrariteter bl.a. lundviol, vårklynne och murgrönsveronika. Nötkråka häckar regelbundet. Nåtö lövängars ekologi och inverkan av skötsel har länge studerats vid närbelägna Nåtö biologiska station. Foto Magnus Östman

Prästgårdsnäset
Naturreservat med hassellundar, ekar, askar och betade
strandängar. Praktfull vårblomning med svalört, nunneört, vit- och blåsippa. Rariteter: tandrot, myskmadra och majviva. Häckande nötväcka. Stigar, rastplats, parkeringsplats 700 meter söder om Finströms kyrka. Foto Ralf Carlsson

Brändö
Örik kommun med långa vägbankar där man cyklande kan uppleva skärgårdsnaturen. Vandringsleder (5 km) på Lappo och Jurmo. Kajakuthyrning, sälsafaris och guidade fisketurer på Jurmo. Campingplatser, stugbyar, vandringshem och hotell. Butiker med lokala specialiteter. Foto Magnus Östman

Kökar
Utskärskommun med karg natur. Örtrika betade torrängar med rik fjärilsfauna. Vandringsled (12 km) över kala berg (”Kalen”) med storslagen havsutsikt. Bronsåldersboplats (Otterböte). Speciella sevärdheter på Källskär: ”Grevens” villa och trädgård, Källskärskannan (geologisk formation). Till Källskär går turbåtar sommartid från Karlby. Foto Magnus Östman

Herröskatan
Klassisk fågellokal under flyttningstiden på det åländska fast-landets sydligaste udde. Utkikstorn, bänkar, bord och eldstad. Naturreservat med torrängar som sköts genom slåtter och bete. Speciella växter: vit skogslilja, solvända, jungfrulin och förvildad tidlösa (Colchicum autumnale). Foto Ralf Carlsson

Föglö
Den enda åländska kommun där man med säkerhet får syn på den ståtliga apollofjärilen då den flyger i juli. Örik skärgård med många paddlingsalternativ. Vandringsleder med rastplatser och utkikstorn på Jyddö (5 km) och i Hastersboda (8 km). Foto Magnus Östman

Geta bergen 
Naturstig (5,5 km) i karg bergsterräng med havsutsikt, som högst 98 meter över havet. Grottor, klippstup, djupa bergsklyftor. Informationstavlor med historiska fakta. Även trollstig för barn och historisk medeltidsstig vid Geta kyrka. Restaurang (Soltuna) uppe på berget. Foto Magnus Östman 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Internet belastar miljön

Streaming av videor, allt från YouTube till långfilmer, har fått internets koldioxidutsläpp att växa explosionsartat. Streamingen för­brukar allt mer energi, en ökning som inte syns på din elräkning men som bidrar till att den globala elkonsumtionen ökar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2019

Över Skärgårdshavets isar

Många ser skärgården enbart under sommar­månaderna. Det är synd, för skärgårdsvintern har sin speciella charm. Vitheten och tystnaden ute på isvidderna ger fina upplevelser som långfärdsskridskoåkarna upptäckt.Läs mera »
Sanna-Mari Kunttu, Finlands Natur nr 4/2019

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2019

God stadsplanering minskar bilberoendet

Alla yrkesgrupper behöver verktyg, också stadsplanerarna. I Finland heter ett av verktygen BEMINE - en rapport där forskare i samarbete med tjänstemän synat statistiken med målet att göra planeringen av städerna mer hållbar och inkluderande i framtiden.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 4/2019

Ge helgerna deras betydelse igen

Julen och nyåret närmar sig. Allt fler blir uppmärksamma på helgfirandets baksidor och söker alternativ. Listorna med tips om en hållbar jul är många. Tillsammans med John Björkman tar vi fram kärnan i helgfirandet.Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 4/2019

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.Läs mera »
Asko Ristolainen, Finlands Natur nr 3/2019

Mer strömming på matbordet hjälper Östersjön

Strömmingen har i dag degraderats till i första hand foder- och exportfisk. I medeltal äter vi idag bara 300 gram strömming per år. Kunde strömmingen i framtiden ersätta köttet och den importerade fisken på tallriken och därmed spela en positiv roll för Östersjön? Läs mera »
Marcus Floman, nr 3/2019

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019