Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.

Att låna istället för att köpa är en växande trend. Det här gäller inte minst klädbranschen där modets ständiga växlingar ofta leder till köp av plagg som används några få gånger och sedan glöms bort för att med tiden fylla garderoben där hemma.
Det här var något som Soile-Maria Linnemäki för egen del reagerade på för några år sedan. Istället för att ofta köpa nya kläder började hon låna dem från en klädutlåning. Hon blev mer och mer intresserad av den här växande branschen och startade snart ett eget företag. Idag är Vaatepuu en hel kedja med utlåningspunkter i Träskända, Åbo, Tammerfors och Helsingfors.
Finlands Natur träffar Soile-Maria i den relativt nyöppnade utlåningen på Mariegatan i centrala Helsingfors. Den har för närvarande en begränsad öppethållningstid (tisdag–fredag kl. 16–20), men det är tydligt att utlåningen börjar vara känd. En jämn ström av damer i olika åldrar kommer inför att pröva kläder. Utlåningen omfattar hittills bara damkläder, men utbudet är brett: det går att låna allt från damskor och smycken till olika vardagskläder och aftonklänningar – alla av hög kvalitet.
Vaatepuus utlåning följer ett koncept som går ut på att man betalar en medlemsavgift som gäller i sex månader. Det finns tre olika kategorier av medlemskap med priserna 150, 220 och 280 euro. De olika klädesplaggen är poängsatta utgående från deras inköpspris och skick och medlemsavgifterna omfattar ett visst antal poäng. Den billigaste medlemsavgiften berättigar till lån av exempelvis en uppsättning kläder för vardagsbruk i en till två veckor. För högsta medlemsavgiften kan man få låna en aftonklänning. Det går också att göra engångslån – i praktiken hyra – enskilda klädesplagg.
– För största delen av våra kunder är ekologiska värderingar en orsak till att låna istället för att köpa. Kvinnor börjar ofta tänka på ansvaret för att lämna över en värld i gott skick till följande generation, senast då de får egna barn, säger Linnemäki. 
Många av Vaatepuus medlemmar föredrar ansvarsfulla klädmärken som satsar på miljö-märkt bomull och återvunna tyg-material. 
– Vaatepuu har tagit fram en hel kollektion av festkläder som till största delen är tillverkade av återvunnen plast uppsamlad i havet, berättar Linnemäki.
Hennes företag är inte det enda i branschen – det finns ett antal andra klädutlåningar – men Vaatepuu torde vara den enda kedjan med flera utlåningspunkter.
– Det här gör att vi kan variera vårt utbud bättre genom att flytta kläder mellan utlåningspunkterna kontinuerligt.
Linnemäki siktar på att inom kort kunna erbjuda kunderna fullständiga kataloger över företagets kläder och möjlighet att reservera kläder på nätet. 
– Det här konceptet är långtifrån färdigt ännu. Jag tror att det i framtiden kommer att finnas många utlåningar och en del som specialiserar sig på barnkläder, kläder för män och till exempel utekläder för vinterbruk som kan returneras till våren, säger Linnemäki.
Mer information om Vaatepuu finns på adressen vaatepuu.fi. En liknande klädutlåning i Helsingfors är Vaaterekki:
www.vaaterekki.com
Loppmarknaderna har länge erbjudit möjligheten att för en billig peng skaffa fullgoda kläder som någon annan velat avstå ifrån. Den här möjligheten att undvika att skaffa nytt kräver ändå att man har gott om tid och tålamod att gå igenom loppmarknadernas ofta stora men högst varierande utbud. Söker man något specifikt är det inte sagt att man hittar det.
Nu finns det digitala plattformar som underlättar det här sökandet. Företaget Zadaa (www.zadaa.co) erbjuder en mobilapplikation med vilken köpare och säljare paras ihop utgående från den klädstorlek och klädsmak som de uppgett. Säljaren tar några bilder av sitt klädesplagg med hjälp av appen och lägger ut det till försäljning. Då en köpare dyker upp får säljaren ett meddelande om detta, packar in klädesplagget, förser det med en kod som appen levererat och för paketet till närmaste Matkahuolto-
servicepunkt. Applikationen följer med leveransen av paketet ända tills mottagaren kvitterar ut det. I det skedet förmedlas köpesumman som mottagaren betalade via appen då hen gjorde köpet.
Zadaa är ett finländskt företag som etablerat sig också i Danmark och Tyskland. Appen finns följaktligen förutom på finska, även på danska, tyska och engelska – dock inte på svenska. Zadaa är ett av de 98 företag som jubileumsfonden Sitra lyfter fram som inspirerande exempel på hur den cirkulära ekonomin fungerar i praktiken. 
Sitra lyfter också fram bland annat tori.fi, som är en av de äldsta och mest etablerade digitala marknadsplatserna i Finland. Även här saluförs mycket kläder. Andra populära kategorier på tori.fi är möbler, bostäder och bilar. Tori.fi fungerar både på nätet och med hjälp av en speciell applikation i mobiltelefoner. Förutom att sälja och köpa är det vanligt att speciellt möbler doneras gratis till tori.fi.
Mediakoncernen Schibsted, som äger
tori.fi, lät utföra en undersökning av hur stora koldioxidutsläpp atmosfären besparades år 2017 till följd av secondhand-handeln i tio bolag av tori.fi:s typ, som Shibsted äger i lika många länder. Utgångspunkten var att varje begagnad produkt som såldes ersatte produktionen av en ny. Inbesparingen uppgick enligt undersökningen potentiellt till 21,5 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar 25 miljoner passagerares tur-returresa från Paris till New York. För Finlands och tori.fi:s del var inbesparingen 147 000 ton koldioxid-ekvivalenter.  
Liiteris (liiteri.net) affärsidé går ut på att kunder mot en månadsavgift på några tior får rätt att låna bland annat elverktyg och städutrustning från närbelägna containers (”lider”). Sådana finns för närvarande utplacerade på fyra platser i Helsingfors och Vanda, samt i Lempäälä. Även denna service fungerar digitalt: man laddar ned en applikation med vilken man betalar månadsavgiften. Då får man tillgång till en kod som behövs för att öppna dörren till containern. Den utrustning som lånas ut består till stor del av redskap som behövs bara sällan, till exempel vid flyttningar, och som det därför inte är lönt att köpa själv.


 

Från Liiteris containers kan man mot en månadsavgift låna verktyg, städredskap och diverse andra prylar som behövs i hemmet. FOTO LIITERI


 

”För största delen av våra kunder är ekologiska värderingar en orsak till att låna istället för att köpa”


 

Glöm inte de här
Idag finns det många möjligheter att dela med sig eller ta i användning saker utan att behöva köpa dem. Här är några exempel:
- många kommunala
bibliotek har förutom böcker gratis utlåning av olika verktyg, elmätare,
musikinstrument, idrottsredskap, elcyklar, friluftsutrustning
etc. 
- medlemmar i Partio-aittas 365-klubb kan gratis låna friluftsutrustning i högst 48 timmar
- konstverk  kan hyras från åtminstone Hangö och Helsingfors stadsbibliotek och från konstnärsföreningen i Vasa: www.vaasantaiteilijaseura.fi
- donation och förmånliga köp av begagnade Ikeamöbler: aeki.fi
- försäljning och köp av begagnade mobiltelefoner: swappie.com/fi
- radioprogrammet Bytesbörsen i Yle Vegas nyländsk förmiddag varje tisdag

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Vårdbiotoperna är artrika och vackra

Genom att restaurera vårdbiotoper slår man två flugor i en smäll: biodiversiteten i våra artrikaste naturmiljöer gynnas och vackra landskap skapas.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2021

Även skogsfåglar utsatta för vindkraft

Inte bara måsar och rovfåglar, utan också en del skogslevande småfåglar visade sig vara sårbara för vindkraftverk enligt en ny omfattande studie.Läs mera »
Fabio Balotari-Chiebao, Finlands Natur nr 2/2021

Den eviga plasten

Kolumn med Marcus Rosenlund: "Den eviga plasten"Läs mera »
Marcus Rosenlund, Finlands Natur nr 2/2021

Påverka i landskapen

Vi bor alla i ett landskap och den vardagliga miljön runtomkring oss är långt förutbestämd av beslutsfattarna på landskapsnivå – ofta redan för åratal sedan. Hur mycket som egentligen styrs av kommunöverskridande landskap istället för en egens hemkommun kan vara överraskande. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 2/2021

Placera grönt

Money makes the world go round. Det gäller också ekologiskt hållbar utveckling, även om alla kanske inte gärna förknippar pengar med gröna världen.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2021

Myrarna kan ännu räddas

Genom att fylla igen gamla diken kan man återskapa myrarnas naturliga vattenbalans och få myrens växter och djur att återvända. Det här satsar man nu stort på inom livsmiljöprogrammet Helmi.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

Gruvdrift och skogsavverkningar ljuder på scenen

– Människan är inte överordnad naturen och vi är alla ett och lika värda – människan, naturen och djuren. Tonsättaren Cecilia Damström använder sin röst för att ta ställning i samhället och talar för det hon tror på, nämligen jämställdhet. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 1/2021

Aktivistens handbok: Påverka i kommunen

Hur kan du påverka din omgivning och hur får du gehör för dina åsikter och idéer? I den här serien ger vi dig verktyg till att vara en aktiv medborgare och invånare. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 1/2021

Välj rätt stormkök

Ett välfungerande stormkök är en förutsättning för att matlagning i naturen ska vara rolig och att slutresultatet blir gott!Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

Över vita vidder

I östra Lappland bjuder UKK-nationalparken med sina mjukt böljande fjällandskap på fantastiska naturupplevelser även vintertid. Men den som ger sig ut i den här ödemarken ska helst vara både vältränad och försedd med rätt utrustning. Läs mera »
Bernt Nordman, Finlands Natur nr 4/2020