Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.

Sälgrund
Gammal fyrplats och lotsstation som är renoverad och nu erbjuder mötes- och inkvarteringsrum. Båtskjuts från Kaskö kan beställas. Fin utsikt över öppet hav från höga strandklippor. Utmärkta möjligheter att studera fåglarnas flyttning vår och höst. Foto Magnus Östman

 

Solvängen
Skogsområde öster om gamla Närpes-vägen i Kristinestad. Ställvis gammal skog i naturtillstånd. Lundartade moskogsområden. Ögonpyrola, flygekorre och häckande duvhök. Bäck och källa, fornlämningar. Upptrampade stigar, omtyckt utfärdsområde. Hotas av stadens avverkningar. Foto Canne Lundberg

 

Tegelbruksbacken
En dryg kilometer från Kristinestads centrum. Vandringsled (6,2 km), en bro över Tjöck å gör det möjligt att vandra runt den fågelrika Norrfjärden. Spångar över blöta områden, informationstavlor (natur och historia). Fågeltorn vid åmynningen och Norrfjärden. Ängarna och betesmarkerna klassas som nationellt värdefullt kulturlandskap. Foto Canne Lundberg

 

Rangsbyfjärden
Fin utsikt över den närmaste skärgården från parkeringsplats vid strandvägen. Rikligt med rastande änder, gäss, svanar och vadare. Höstlig specialitet: stora flockar av svalor och starar som övernattar i vassen.
Foto Hans Hästbacka

Risnäsmossen
Vidsträckt myr som ingår i det nationella myrskyddsprogrammet. Vid sjön Risnästräsket vandringsled med rastplatser. Häckande tranor och vadare såsom grönbena, tidvis även havs-örn och fiskgjuse. Gott om hjortron. Foto Ismo Nousiainen

 

Bötombergen
Bergsområde i Lappfjärd (numera Kristinestad). Söderbergets Natura 2000-område. Bastuväggen (klippstup) och ravin. Jungfrudans. Fem vandringsleder (850 m–8,5 km). Vargrottan är  en potentiell istida boplats. En av landets få förekomster av sibirisk sippranka (Clematis sibirica). Foto Canne Lundberg

 

Lauhanvuori nationalpark
Skogsområde med västra Finlands högsta berg Lauhanvuori (230 m.ö.h.). Karga moskogar, vidsträckt djävulsåker. Myrar och bäckar. Utkikstorn, omfattande nätverk av vandringsleder och naturstigar. Skidspår om vintern. Rastplatser, vindskydd, tältplatser, dricksvatten ur brunn. Foto Ismo Nousiainen

Sideby udd
Österbottens sydvästligaste fastlandspunkt. Berömt 17 meter högt fågeltorn invid öppet hav. En av landets bästa flyttfågellokaler både om våren och hösten. Goda chanser att se rariteter. Från tornet har man god överblick av landhöjningens olika faser. 
Foto Magnus Östman

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.Läs mera »
Asko Ristolainen, Finlands Natur nr 3/2019

Mer strömming på matbordet hjälper Östersjön

Strömmingen har i dag degraderats till i första hand foder- och exportfisk. I medeltal äter vi idag bara 300 gram strömming per år. Kunde strömmingen i framtiden ersätta köttet och den importerade fisken på tallriken och därmed spela en positiv roll för Östersjön? Läs mera »
Marcus Floman, nr 3/2019

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel. Läs mera »
Jonna Saari, Finlands Natur nr 2/2019

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 2/2019

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 2/2019