Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

Noux nationalpark
Populärt utflyktsmål året om. Sjöplatå med kuperad terräng, gamla granskogar, tallmoar, mindre myrar. Rik fågelfauna. Nätverk av vandringsleder och naturstigar, dock ej skötta skidspår. Talrika rast- och lägerplatser med eldstad. Finlands naturcentrum Haltia vid Noux Långträsk kan nås med buss 245 från Esbo centrum. Foto Magnus Östman.
 

Kasaberget
Högt berg med fin utsikt, lundar, fredad gammelskog och myr (Stormossen) nära tättbebyggda Grankulla centrum och Åbo motorväg. Skogen rik på död ved och hotade tickor; flygekorre, vitryggig hackspett och mindre flugsnappare. Naturstig och skidspår.


Esbo skärgård

Arkipelagen kring Sommaröarna
är populär bland långfärdskridskoåkare
och paddlare. Ön Pentala har
naturskyddsområde, naturstig,
lång sandstrand, klarvattensjö
och skärgårdsmuseum (öppet sommartid).
Foto Bernt Nordman 

Porkala udd
Naturskydds- och rekreationsområde på gränsen till ytterskärgården. Uddspetsen (Pampskatan) är en klassisk flyttfågelobservationsplats. Blandskog, sten- och klippstränder. Stigar, rastplatser med eldstad. Om vintern populärt utflyktsmål bland långfärdsskridskoåkare. Växtraritet: stallört (Ononis arvensis). Foto Magnus Östman

Villa Elfvik och Bredviken
Naturens hus, Villa Elfvik, är en gammal jugendvilla som fungerar som Esbo stads centrum för miljöinformation. Utställningar med miljö- och naturtema, naturskola, möteslokal och kafé. I närheten flera naturstigar i gammal lundartad skog och spångar till fågeltorn vid Bredviken. Foto Magnus Östman

Hanaböle träsk
Vandas populäraste rekreationsområde. Omfattande nätverk av skogsstigar, vandringsleder och skidspår, som leder in i Sibbo storskogs nationalpark. Populärt bland terrängcyklister. Kafé, omklädningsrum, bastu och vinterbad. Nås med buss nr 739 från Järnvägstorget i Helsingfors. Foto Magnus Östman

Gammelstadsviken
Vassrik, stor fågelvik omgiven av strandlundar som genomkorsas av motionsleder och stigar. Spångar ut i vassen till fågeltorn. Rikt fågelliv både under flyttnings- och häckningstid. Foto Magnus Östman

Sveaborg
Helsingfors världskulturarv (sjöfästning och kasernbyggnader från 1700-talet), men också rik natur (parker, botaniskt intressanta fästningsvallar, fina strandklippor med havsutsikt) på gränsen till ytterskärgården. Nås med färja från Salutorget året om. Foto Magnus Östman

Kallvik udde
Friluftspark och naturskyddsområde. Tallbevuxen udde med fina sandstränder. Strandäng med naturstig. Ofta fågelrariteter. Kokskjul, bänkar, bord och toaletter. Med metron och buss 560 kommer man nära udden. Foto Jonas Häggblom

Meiko
Stort naturskyddsområde i nordvästra Kyrkslätt. Orörda skogar med mycket död ved, myrar, bäckar, klarvattensjöar (Meiko, Korsolampi). Stigar och vandringsleder (3,2–8,3 km), lägerplats, eldstad och kokskjul, toaletter. Foto Magnus Östman

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2019
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt. Läs mera »
Janne Wass

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.Läs mera »
Text & foto Caj Koskinen, Finlands Natur nr 3/2020

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Automatik sparar energi i fastigheter

Nu görs allt större ansträngningar för att minska stora byggnaders energikonsumtion. Med modern digitalteknik går det att minska husbolagens energiåtgången betydligt, utan att det krävs aktiva insatser av invånarna. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Vi är alla beroende av biodiversiteten

Varför är det viktigt att be­vara den naturliga mångfalden? Spelar det någon roll om en mask eller en mygga försvinner? Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Konsumenten villig – men samhället måste skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi

Finlands utveckling mot en cirkulär ekonomi har börjat. Vetenskaplig forskning, innovationer och samarbete står i fokus, och med konsu­menternas hjälp kan den nödvändiga systemförändringen genomföras.Läs mera »
Lina Laurent, Finlands Natur nr 2/2020

Över öde vatten

Kasariselkä ligger spegelblank så långt ögat når. Fjärden är så vidsträckt att det är med nöd och näppe man ser en skogsrand resa sig över horisonten längst borta i söder. Kasariselkä är en av de stora fjärdarna i Enare träsk, Finlands tredje största sjö.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020