Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre.

Då man bläddrar i försäljarnas kataloger över utekläder eller surfar på tillverkarnas webbsidor är det en tydlig trend att allt fler klädesplagg lyfts fram som miljövänliga och tillverkade utan farliga kemikalier. Om ett plagg är gjort av ekologiskt odlad bomull eller återvunna plastfibrer så syns det också tydligt i reklamen. Det verkar rentav som om marknadsföringen riktar sig allt mer till miljömedvetna konsumenter.
Peter Söderström, försäljare på Partio-aitta i Helsingfors, intygar att kunderna har blivit mer miljömedvetna och frågar efter ekologiskt vettiga alternativ då de väljer plagg. Den här trenden har också klädtillverkarna reagerat på.
 

Svenska Fjällräven är en av de stora tillverkarna som lanserat hela kollektioner av miljövänliga plagg för utomhusbruk. Företaget betonar i sin marknadsföring att ekologisk bomull och återvunna polyesterfibrer har använts vid tillverkningen av plaggen. Kläderna har gjorts vattenavstötande genom att använda impregnering utan fluorhaltiga org-aniska föreningar.
Gore Tex är det kanske mest kända märket bland textilier som är vattenavstötande men samtidigt släpper igenom fukt från kroppen. I offentligheten har Gore Fabrics, som tillverkar Gore Tex, meddelat att före-taget fram till i år ska ha slutat använda miljö-farliga PFAS-material (perfluorerade och polyfluorerade organiska ämnen ) i 85 procent av de textilier som använd i bland annat jackor, skor och handskar. Fram till 2023 lovar Gore Fabrics att resten av produktsortimentet ska vara fritt från problematiska PFAS-föreningar.
Flera andra tillverkare har gjort liknande utfästelser, så utvecklingen verkar gå i rätt riktning, om än långsamt.
Men fortfarande används en del tvivelaktiga kemikalier vid klädtillverkningen. Det är något som Naturskyddsföreningen i Sverige (SNF) länge uppmärksammat. Ebba Magnusson är produktansvarig för Naturskyddsföreningens miljömärkning (Bra miljö-val) av textilier. Enligt henne används fortfarande olika PFAS-föreningar allmänt inom textilbranschen. 
– EU:s kemikalieförordning REACH förbjuder användningen av endast 10 av de kring 4 700 kemiska föreningar som identifierats inom gruppen PFAS, säger Magnusson, och fortsätter:
– REACH begränsar inte heller användningen av kemikalier vid klädproduktion utanför EU så länge det inte finns kvar otillåtet höga halter då kläderna importeras till EU.
Andra problematiska kemikalier som fortfarande används även i outdoor-kläder är formaldehyd och färgämnen som kan vara carcinogena eller allergiframkallande. 
I Sverige föreslogs i en statlig utredning tidigare i år att kläder och skor innehållande miljö- och hälsovådliga kemikalier skulle påläggas en extra skatt. Det här skulle kunna påskynda utfasningen av de skadligaste ämnena snabbare än vad EU-lagstiftningen genom REACH förmår.

Hur ska man som medveten och upplyst konsument kunna undvika kläder med miljöskadliga PFAS och andra problematiska substanser? 
Det handlar inte bara om att vara mån om sin egen hälsa – genom att inte köpa plagg innehållande tvivelaktiga kemikalier bidrar man till att minska efterfrågan på dessa, vilket på sikt kan leda till en minskning av tillverkningen.
Som konsument har man rätt att av för-säljaren få veta vilka substanser som ingår i ett plagg man står i beråd att köpa. Det är ändå långtifrån säkert att en försäljare direkt kan ge information om vilka PFAS som ett visst plagg innehåller.
Här får man hjälp av miljömärkningen. Den garanterar genom en opartisk instans, att plagg som försetts med ett miljömärke inte innehåller miljö- eller hälsovådliga kemikalier. Miljömärkningen omfattar också hela tillverkningsprocessen, det vill säga att fibrerna är hållbart producerade och att processer som färgning, vävning och tvättning skett utan fara för arbetstagarnas hälsa
eller för miljön.
Kriterierna för det nordiska miljömärket Svanen förbjuder alla fluorerade organiska ämnen vid tillverkningen av textilier. För närvarande har Svanen beviljats för 22 olika modeller av jackor och andra utomhusplagg. Här saknas intressant nog de stora tillverkarna av utelivsutrustning.
Andra miljömärken som omfattar även textilier är ”EU-blomman”, SNF:s Bra miljöval och GOTS (Global Organic Textile Standard). Vissa tillverkare och återförsäljare använder sig också av egna miljömärken. Deras tillförlitlighet kan dock ifrågasättas eftersom denna typ av miljömärkning oftast inte är opart-iskt kontrollerad.
 

Att köpa begagnade kläder är ett sätt att bromsa uppkomsten av textilavfall. Men är de bättre ur miljösynvinkel att köpa second hand, som kanske innehåller skadliga ämnen som tidigare inte var förbjudna, än att köpa nytt som är miljömärkt, återvunnet eller åtminstone garanterat fluorfritt?
Ebba Magnusson förordar att man använder kläder ”slut”, eftersom nytillverkning alltid kräver mycket energi, vatten, kemikalier och andra resurser. Detta gäller även miljö-märkta kläder. Hon bedömer att risken att drabbas av skadliga ämnen från äldre kläder inte är stor, eftersom det är vid tillverkningen som läckaget av PFAS och andra problematiska substanser är som störst.

 

En nackdel med begagnade utekläder är att deras vattenavstötande egenskaper med tiden oftast har försämras i takt med att de slits. Ett sätt att bevara deras vattentäthet är att själv impregnera dem. På marknaden finns numera ett antal impregneringsmedel som man antingen kan spraya eller på andra sätt applicera på kläderna. Också bland de här medlen finns sådana som innehåller tvivelaktiga fluorhaltiga organiska ämnen. 
Numera finns också åtminstone ett impregneringsmedel som tillverkaren garant-erar att är fluorfritt och som dessutom bryts ned i naturen snabbt. Dess vattenavstötande effekt är inte lika långvarig som de fluorhaltiga impregneringsmedlens, varför man får upprepa behandlingen av kläderna relativt ofta. Då är det en klar fördel att medlet inte är skadligt för vare sig hälsa eller miljö. 
Fjällrävens Grönlandsvalla är en klassiker som i decennier använts för att göra en viss typ av tyger vattenavstötande och slitstarka. Vallan framställs i reklamen som ett miljö- vänligt alternativ eftersom den är gjord av bivax och paraffin. Bivax är förvisso en äkta naturprodukt, men det är bra att känna till att paraffinet är en biprodukt från oljeraffinering. 

Vattenavstötande tyger har ofta impregnerats med tvivelaktiga ämnen. Foto Magnus Östman

PFAS 

- perfluorerade och polyfluorerade organiska ämnen

- samlingsnamn för ca 5 000 olika kemikalier som tillverkas industriellt för en mängd olika användnings-områden 

- ingår som impregneringsmedel i textilier, insektsbekämpningsmedel, skidvallor, livsmedelsförpackningar, ytbeläggning i stekpannor etc.

-de perfluorerade ämnena bryts knappast alls ned i miljön

-sprids i miljön under hela sin livscykel; under tillverkningen, användningen och som avfall

 upptas av mänskokroppen via dricksvatten och livsmedel, antingen direkt eller via förpackningar

-PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra) hör till de mest skadliga PFAS-ämnena, de kan bl.a. förorsaka reproduktionsstörningar och cancer

-PFOS förbjöds inom EU år 2008, PFOA i år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Myrarna kan ännu räddas

Genom att fylla igen gamla diken kan man återskapa myrarnas naturliga vattenbalans och få myrens växter och djur att återvända. Det här satsar man nu stort på inom livsmiljöprogrammet Helmi.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

Gruvdrift och skogsavverkningar ljuder på scenen

– Människan är inte överordnad naturen och vi är alla ett och lika värda – människan, naturen och djuren. Tonsättaren Cecilia Damström använder sin röst för att ta ställning i samhället och talar för det hon tror på, nämligen jämställdhet. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 1/2021

Aktivistens handbok: Påverka i kommunen

Hur kan du påverka din omgivning och hur får du gehör för dina åsikter och idéer? I den här serien ger vi dig verktyg till att vara en aktiv medborgare och invånare. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 1/2021

Välj rätt stormkök

Ett välfungerande stormkök är en förutsättning för att matlagning i naturen ska vara rolig och att slutresultatet blir gott!Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

Över vita vidder

I östra Lappland bjuder UKK-nationalparken med sina mjukt böljande fjällandskap på fantastiska naturupplevelser även vintertid. Men den som ger sig ut i den här ödemarken ska helst vara både vältränad och försedd med rätt utrustning. Läs mera »
Bernt Nordman, Finlands Natur nr 4/2020

Ny ordförande

Henna Björkqvist tog över ordförandeklubban av Andrea Weckman vid Natur och Miljös förbundskongress i september. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2020

Mindre klimatvänliga än vi tror

Intresse och framtidstro är de känslor som finlandssvenskarna främst känner i fråga om klimatkrisen, visar forskning. Å andra sidan tror vi också att vi är klart mer klimatvänliga än vi egentligen är. Läs mera »
Janne Wass, Finlands Natur nr 4/2020

Batterier blir gödsel

Uttjänta batterier kunde återvinnas effektivare om vi såg till att batterierna oftare hittade sin väg till rätt in­samlingskärl. Det senaste är att batteriavfallet i slut­ändan blir gödsel, som är godkänd även i ekologisk odling.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2020

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt. Läs mera »
Janne Wass