Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.
 

Artikel

Ständigt aktuella Östersjön

Östersjöns tillstånd, speciellt när det gäller skärgårdsvattnen, har ända sedan Natur och Miljö grundades utgjort ett tyngdpunktsområde i förbundets verksamhet.
Magnus Östman. Finlands Natur 3/2010.