Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

 

Elbilar: Batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

 

 

 

 

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

 

 

http://www.finlandsnatur.naturochmiljo.fi/artiklar/article-87026-59990-bly-fortfarande-ett-miljohot

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus 

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

Tove Fagerström, Finlands Natur nr 4/2017

 

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017